ღ♥ღ♥♥عاشقانه♥♥ღ♥ღ♥

چِـــ دِلیـــ دارَد مَتَرسَکـــ..!! با اینـــ کِـــ میـــ دانَد کَسیـــ او را دَر آغوشـــ نمیـــ گیرَد، چِگونِـــ دَستـــ ـــهایَشـــ را باز میـــ کُنَـــد...!!

گفت:بگو ضمایر را

گفتم:من من من من من من

گفت:فقط من؟؟؟

گفتم:بقیه رفته اند

 

نوشته شده در چهار شنبه 14 اسفند 1392برچسب:,ساعت 9:20 توسط سارینا| |


 اگه به یــــــه نفر قول دادے باهــــــاش بمونے ...

دیگه حق ندارے چراغ امیــــــد دلشو خــــــاموش کنے ...

رو حرفــــــت باش و عاشقش بــــــاش...

مطمــــــئن باش دنیــــــاشو به پات میــــــریزه

 

نوشته شده در جمعه 29 آذر 1392برچسب:,ساعت 20:42 توسط سارینا| |

 

 

 

یـَـ ـعنـــے میشـَــــوَב روزے برســــב...

 کهـِ بیـ ـــایــے ...

 

مـَـ ـرا בر آغـــوش بگیــرے

 

بخـــواهَـــمــ گلهـِ کـُـــنمــ ....

 

بـــگویے هیــــــسسس...

 

همهـِ کـــابــوس ها تـَــمامـ ــ شُـــב

 

نوشته شده در جمعه 29 آذر 1392برچسب:,ساعت 20:21 توسط سارینا| |

بآوَرْ کُـــــنْ تآ آخَـــــرِ خَـــــطْ ゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字میرَفْتَـــــمْ 

モノクロ きゃわ/// のデコメ絵文字اَگَـــــرْ سَـــــرِ رآهَـــــمْ •نُقْـــــطهِ• نِمیـــــگُذآشْـــــی顔文字 のデコメ絵文字

 

qxm9epdjxkx5i9hibt.jpg

نوشته شده در پنج شنبه 7 آذر 1392برچسب:,ساعت 18:48 توسط سارینا| |

هیـــ ــچ وقـــتـــــ با کـωـــ ــے کـِهــ دوωــتـــِـش دآر ے

 

طـُـ ــولانـــے مــُـدّتـــــ قـَهــــرלּـَــکن

 

چـ ــون بــے تـــُو زלּــدگـــے کردنـ

 

رو یـــ ــاد مـےگیره  ! ! !

 

نوشته شده در شنبه 25 آبان 1392برچسب:,ساعت 22:37 توسط سارینا| |

کل دنیا هم هر روز بگویند :
 
دوستم دارند
 
فایده ندارد..
 
امـــــــا..
 
دوستت دارم های
 
 تـــــ♥ـــــ♥ـــــ♥ـــــو
 
چه غوغایی میکند نمیدانی ...!
 
 
 
نوشته شده در چهار شنبه 1 آبان 1392برچسب:,ساعت 20:8 توسط سارینا| |

 

ڪـآشـ مے فَهمیـבے "سُڪوت" هَمیشـہ عَلآمَتِـــ رِضـآ نیستـ

سُڪـوتـ یَعنے " اَمّــــآ"

یَعـنے "اَڪـًــــر"

یَعنے هِزآر و یِڪـ בلیـل ڪـہ "בل" میتَرسَــב بِگـویَـב

 

نوشته شده در چهار شنبه 1 آبان 1392برچسب:,ساعت 19:52 توسط سارینا| |

ـهَـ ـر روز نـَبوבَنتــــــــــ رآ

بـَر دیـــــــوآر פֿــَـ ـــط مـﮯ ڪِشـَـــ ـــــم

بـــِـبیـــــــטּْ ایـטּْ בیــــ ــــوآر ِ لآمـُـروّ تـــــْـــــــ

בیگــَــ ـــر جـآیـــﮯ بَرآے פֿـَــ ـــط زَבَטּ نـَــ ــــבآرَב!!!

פֿـُــوش بــِـہ פــــ ـــآلِ تــــُ ــــوڪِـہ פֿـــیآلِ פֿــُـوבَتــــــْ ــــــ رآ رآפـَــتـــ ْــــــــ ڪـَـرב ے

تَنـہــآ یــِڪ פֿــَــ ــــط ڪِشیـב ے

آنـْﮩـــَــ ــــم رو ے ِ مــــَ ــــטּ !!!

 

نوشته شده در جمعه 12 مهر 1392برچسب:,ساعت 12:0 توسط سارینا| |

بـــعضـــی وقـــتـــا دوســـتـــ دارمـــ کـــنارمـــ بـــاشیـــ

 

مـــحکـــم بـــغـــلـــمـــ کـــنیـــ

 

بـــزاریـــ آرومـــ گـــریـــهـــ کـــنمـــ

 

راحـــتـــ بـــشـــم

 

بـــعد آهـــســـتهـــ تـــو گـــوشـــمـــ بـــگیـــ:

 

دیـــوونـــهـــ منـــکهـــ بـــاهـــاتـــمـــ....!

 

نوشته شده در پنج شنبه 4 مهر 1392برچسب:,ساعت 21:1 توسط سارینا| |

قند لبانت؛

نمک گیرم کرد!

نمیدانم فشارم بالاست یا قندم!

 

نوشته شده در دو شنبه 25 شهريور 1392برچسب:,ساعت 17:41 توسط سارینا| |

ـهر گـــآهـ بهـ تو فکـــر میکُــنَــم ...
حـــَواسم از ـهمه چـــیز پــَـــرت میشود (♥)
وَ مـن چهـ روزـهــآی ِ بیـهــودهـ ای را سپـــَری میکـــُنَم ...
بــآ بیســــت و چـــهـآر ســآعت حَــوآس پــــَرتــی ... (!) !21.gif

نوشته شده در یک شنبه 24 شهريور 1392برچسب:,ساعت 23:20 توسط سارینا| |

چـقـــ ــدر خـوبــهــ . . .

یـکـــ ـی بـــ ـاشـهـ ..

یـکــ ـــی بـــ ــاشـهـ کـــه بـغـلـتـــ کـنــــهـ . . .

سـرتـــ ــو بـــ ــزاری روی قلبش...

آرومــ ـتــ کـنــ ــــهــ . . .

حـُــ ــرم نـفـس هــ ـــاش تـنـتـــ ُ داغ کـنــ ـــهــ . . .

عـطـر دسـتـــ ــاش مـوهـاتــ ـــو نـوازش کـنــ ـــهــ . . .

چـقــ ـــدر خـوبــ ــهــ . . .

چـقـــ ـدر خـوبـــ ـهـ کــ ــهـ آرومـ دمـ گـوشـ بــگــ ـــهــ ...

عزیــ ـزمــ دوستـــ دارمـــ ....

 

نوشته شده در یک شنبه 24 شهريور 1392برچسب:,ساعت 11:59 توسط سارینا| |

کاش فقط بودی، وقتی بغض میکردم بغلم میکردی و میگفتی:


ببینم چشاتو... منو نگا کن...


اگہ گریہ کنی قہر میکنم میرما!!!!

 

نوشته شده در جمعه 22 شهريور 1392برچسب:,ساعت 22:3 توسط سارینا| |

میدونے قشنگتریـטּ احساسـ چہ وقتیہ؟

وقتے برمیگردے یواشڪے بہ عشقتـ نگاهـ ڪنے

مے بینے ڪہ اونمـ داشتہ بهتـ نگاهـ میڪردهـ .. .

خیلی حس قشنگیه

 

نوشته شده در دو شنبه 18 شهريور 1392برچسب:,ساعت 11:8 توسط سارینا| |

فتح ڪرבه یے
با چشمهایت
هرچـﮧ בاشتـﮧ ام را
פـالا
تمام جهاלּ مـטּ
مستعمره ے توست ...
 
 
نوشته شده در یک شنبه 17 شهريور 1392برچسب:,ساعت 18:43 توسط سارینا| |

♥من واقعی ترین بانوی افسانه های توام…

فرقی نمیکند کجا …

آغوش تو هر جا که باز شود…

با شکوهترین قصرِ دنیاست…

قصری که تنها آقایش تویی ….♥

 

نوشته شده در یک شنبه 10 شهريور 1392برچسب:,ساعت 18:1 توسط سارینا| |

زטּ نیستمــ اَگَر زنـانـﮧ پـآے عِـشـــقِمآنــ نایستمــ...

مَنــ اَز قَبیلـﮧ ے زُلـیخـآ آمَدهــ اَمــ...

آنـقَدر عِشــــقَتــ رآ جـآر مـیـزنـَمــ...

تآ خـــُـدآ هَـمــ بَرایـَمــ ڪـَفــ بزَنَد...

فرقے نمیڪـُنَد...

 

فِرشـــتـﮧ بآشــے یآ آدَمـــــ...

یوســفــ بآشـے یآ سـُـلیمآنــ...

 

  قآلیچــﮧ ے دلـِـ مَنــ بدونـِـ اِســمــ رَمـز تو پَروآز نمیڪـُند...

زنـانـﮧ پآے این عِشـــقــ ایستادهــ اَمــ...

آیـآ مـَردانــﮧ دوســــتـَمــ دآرے؟¿؟¿؟...

 
 
نوشته شده در پنج شنبه 7 شهريور 1392برچسب:,ساعت 19:55 توسط سارینا| |

  عشــــــــــــــــق من

پـَس مے زنـم لـحـظـﮧ هـا را . . .

تـا بـرسـم بــﮧ بـُـلـنـداے آغـوش ِ مــردانــه ات . . .

    کـﮧ در آغـوشـم بـگـیـر ے و مَـטּ ؛

دنـیـایـَم را بـبـازم در پـس ِ عـطـر ِ تـنـﭞ

چـــه باختـــ شیریــنــ

 

نوشته شده در پنج شنبه 31 مرداد 1392برچسب:,ساعت 13:19 توسط سارینا| |

حســــــــ بودنت قشنگ تریـــ ـــ ــن حس دنیاست

تو ڪـﮧ باشی ..

هر روز را .. نـــ ــــــ ــــ ـــــه!

هر ثانیه را .. عشــ ♥ــ ــ ♥ـق است !!

 

نوشته شده در یک شنبه 27 مرداد 1392برچسب:,ساعت 19:41 توسط سارینا| |

مردم که تـــــــــــــو باشی

زن بــودن خوب است

از میان تمام مذکــر های دنیـــــــــــــا

فقــط کافیست پای تـــــــــــو درمیــان باشد

نمیدانی برای تـــــــــــو خانوم بودن چه کیفی دارد!!

 

نوشته شده در شنبه 26 مرداد 1392برچسب:,ساعت 18:46 توسط سارینا| |

کاش بودی تا من نیز چیزی برای از دست دادن داشتم . . .

جای خالی تو داره همه دنیامو میگیره !


 

نوشته شده در چهار شنبه 16 مرداد 1392برچسب:,ساعت 4:22 توسط سارینا| |

تـــــو مـــــرا نـادیــــده بـگـیــــر . . .

و مــــــــن

بـدنـــم روز بـــه روز کـبـــــودتـر مـی شــــود . . .

از بــــــس . . .

خــــودم را مـی زنـــــم ،

بـــــه نـفـهـمـــی . . . !!!

 

نوشته شده در دو شنبه 7 مرداد 1392برچسب:,ساعت 22:41 توسط سارینا| |

   هَـربـآر میـפֿـوآهَــم بـﮧ سَمتَتــــــــــــ بیـآیـَـــم ..

       یـآבم مـی اُفتَـــב ڪـﮧ ..

       " בل ـتَنـــگـی " ..√

 بَهـآنـﮧ ﮮ ِ פֿـوبـی بَــرآﮮ ِ تكــرآر ِ یكـــ اِشتبــــآه نیـωـتـــ√

 

نوشته شده در یک شنبه 6 مرداد 1392برچسب:,ساعت 21:17 توسط سارینا| |

به ســـــلامتیه کــسی که نمــیشناســــه منو

اما نوشــــته هامو میــخونـــــه

تا از درونــمبا خــبر شه

و زیرش نظر میــزاره

نه واســه اینکه خوشــش اومــده

واســه اینــکه بهت بفهــمونه کهتنــها نیــستی
 
نوشته شده در پنج شنبه 27 تير 1392برچسب:,ساعت 13:48 توسط سارینا| |

عــطر ِ تَنت روی ِ پــیراهنـم مــانده ..


    امــروز بـویــیدَمَش عمــیق ِ عمــیق ِ!


    و با هـر نـفس بـغــضم را سـنگین تر کردم!


    و به یــاد آوردم که دیـگر ، تـنـت سـهم ِ دیگری ست…


    و غمــت سـهم ِ مــن!

 

نوشته شده در سه شنبه 18 تير 1392برچسب:,ساعت 1:12 توسط سارینا| |

 

یعــنی میشـود روزی برسد کــه بیــایــی مرا دَر آغـــوش بگیـــری

بخــواهــَم ار تــــو گــِلـــه کنــَم

تــــو بگـــویی

هیــــــس..هــَمــه کـابــوس هــا تــمــام شــُد....

 
 

 

نوشته شده در شنبه 15 تير 1392برچسب:,ساعت 20:47 توسط سارینا| |

رفتار عاشقـ انـہ ے زَن را بايـَـد از دلتـَـنگــــیــَش فـَـهميد

از شــُـوقُ بے تابيـــَــش براے ديـ ـدار

از حـِـس کودکانـِـہ اش بـَـراے آغــوش

از خـِـجالـَـتـَـش بـَـ ـراے بوسـِـہ گرفتـَـن

زَن بـے دليل
بـَـهانـہ نميگيرد !!

شايـَـ ـد بـَـ ـهانـِـہ ے نـَـداشتـَـن دستانِ گرمے را دارَد

 کـہ دسـْتانــَش را بگيرد !

 

نوشته شده در دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:,ساعت 19:8 توسط سارینا| |


פֿــــــــ_____ــــدایا:

بــُت بۅנ، بت ݜڪכּ فړــــتاנے!!!

مـכּ پــړ از بۼضم

بۼض ݜڪכּ ﮧـــم נاړے؟؟؟

 

نوشته شده در دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:,ساعت 19:6 توسط سارینا| |

متنفرم از روزایی که

ترس از دست دادنش

باعث میشه بــا هـمیــن

بــود و نـبــودش بســـازی

و حـــرف دلـــت رو قــــورت بدی

 

نوشته شده در دو شنبه 20 خرداد 1392برچسب:,ساعت 14:6 توسط سارینا| |


ـعــــــادت مــیـ کنـــمـ :

ـبــهـ داشتـــــنـ ـچیــزیـ و سپــســ ـنداشتنــــشـ

بـــهـ بــــــــودنـ ـکســیـ و ـسپــسـ بـهـ ـنبـــــــــــــــودنشـ

ـتنـــــها ـعـــــــادتـ ـمی کنــمـ … ـامــا فرامـــــوشـ نــــــــ✘ــــــــهـ!!!

 

 

نوشته شده در جمعه 10 خرداد 1392برچسب:,ساعت 13:5 توسط سارینا| |


:قالبساز: :بهاربیست: